Forside  |  Kontakt  |  Sitemap

Børneinstitutionen Kastaniebakken, Birkerød

Sagsnavn Børneinstitutionen Kastaniebakken, Birkerød

 

Opgave Renovering af Børnehave
Entreprise Jord-, Kloak- og betonarbejdet samt anlægsgartner
Entreprisesum 1,8 mio. kr. excl. moms
Bygherre Frederiksberg Kommune
Hovedentreprenør Enemærke & Petersen A/S
Byggeperiode 2011-2012
Beliggenhed Biskop Svanes Vej, Birkerød
Foto Eget

 

Opgaven er udført i underentreprise. Ombygning af åndssvageforsorgens institution til børnehave for 250 børn.

Opgravning og bortkørsel af jord, lægning af ny kloak, ophugning af gulve og udlægning af isolering samt støbning af nyt terrændæk. Gamle og nye kloakledninger er kontrolleret med TV-inspektion.

Efterfølgende ar udearealerne reetableret med nye belægninger og beplantning.